Høringssvar fra Westbytunet AS

Dato: 09.08.2020

Mennesker må selv få bestemme dette

og ikke pålegges vaksiner etc