Høringssvar fra Erlend Hunnes

Dato: 10.08.2020

Nei takk til tvungen genmanipulering. Nei til et Orwellsk Norge. Jeg bestemmer over min egen kropp og hva som skal inn i den.

Hva med et hastevedtak mot sesonginfluensa, eller SULT for eksempel. Det er flest folk i verden som dør av det.

Se forøvrig WHO´s lise: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

Vedlegg