Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 244328

Dato: 04.08.2020

Jeg anser ikke en utprøving på befolkningen av en Covid- 19 vaksine som hverken forsvarlig eller i befolkningens interesse da jeg har grunn til å mistenke politiske strategier i denne utprøvingen. Covid- 19 viruset er mest av alt et politisk plantet virus der man ønsker å komme inn med både "problem og reddning" og det på befolkningens bekostning. Årsaken anses å være en maktoffensiv og en ny type taktisk krigføring.