Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 232913

Dato: 04.08.2020

NEI