Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 100626

Dato: 14.08.2020

Hei!

Jeg er svært bekymret for at bioteknologiloven endres. Det åpnes nå opp for at vi kan få en helt ny type GMO vaksine som ikke trengs klinisk utprøving. Vi har ikke anelse hvilke bivirkninger som kan komme da vaksinen er hasteutviklet og kun utprøvd på noen få friske personer, slik jeg forstår det. Forekomsten av immunologiske sykdommer har skutt i været. Jeg er svært betengt til hvordan den immunologiske responsen vil være på sikt etter å være utsatt for vaksinen. Det har vært stor motstand til GMO i mat og vaksinering av feks laks, men nå er det taust både fra politikere og media. Hvorfor? Jeg tror fordi folk ikke vet. Dette foregår i det stille. Vi får nå et lovverk som ikke beskytter oss mot vaksinen. Jeg ønsker ikke å ta den nye vaksinen. Men jeg er redd at jeg vil møte massiv motstand og vil oppleve det som tvang å ta vaksinen. Slik var det under svineinfluensaen og sånn skal det ikke være. De aller aller fleste av oss har et godt immunforsvar. Det må vi ta vare på, fremfor å utsette det for unormale immunologiske responser ved å bli prøvekaniner for genmanipulerte vaksiner.

Hilsen Janne, sykepleier