Høringssvar fra Maiken Asbjørnsen

Dato: 02.08.2020

Dette er jeg helt i mot!!!