Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 254460

Dato: 04.08.2020

NEI !