Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 315472

Dato: 04.08.2020

Jeg er imot eksperimentering med GMO/genteknologi på Norges befolkning. RNA-vaksiner inneholder SYNTETISKE gen som kan endre mottakers genetiske sammensetning permanent og på ukjente måter. RNA-vaksiner kan også utløse autoimmune reaksjoner, dvs. at kroppen angriper seg selv.