Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 919234

Dato: 10.08.2020

Tvungen vaksinering hører ikke hjemme i et demokrati. Er på det sterkeste i mot det