Høringssvar fra Helge Voldsund

Dato: 16.08.2020

Jeg sier nei til høringsforslaget.
Ingen Regjering skal ha muligheten for tvangsvaksinering av befolkningen!
Den enkelte skal ha lov til å bestemme selv over sin egen krop, liv og død, som er de grunnleggende menneskeretiggheter i et demokratisk land.
Jeg vil ikke ha et tyrani!