Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 849454

Dato: 10.08.2020

Jeg er imot forslaget om vaksinering