Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 524897

Dato: 03.08.2020

Stemmer imot.