Høringssvar fra Jan Einar Ahlsen

Dato: 04.08.2020

Hei,
jeg ønsker ikke at vi i Norge skal bruke GMO-legemidler,
hverken til til behandling eller forebygging av covid -19.