Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 668208

Dato: 09.08.2020

Mitt høringssvar:

Nei Erna Solberg dette godtas Ikke!

Du vil bli sett grundig i kortene, det samme vil samtlige av dine medløpere, departementsråd, medlemmer og ministere som her i denne saken som i flere andre saker, benytter din/deres makt til skade for folk og land.

Det finnes Ingen valid grunn til å endre bioteknologiloven med bakgrunn i den såkalte "Corona pandemien", hvilket stadig fler forstår er et stygt bedrag.

Dette er nok et forsøk på å utnytte folkets ubegrunnede frykt, for å innføre totalitære virkemidler og misbruk av makt overfor egen befolkning.