Høringssvar fra Rita Follå Bekkvik

Dato: 09.08.2020

Er på det sterkeste M O T