Høringssvar fra Finn Robert Nicolaisen

Dato: 16.08.2020

Jeg er sterkt imot dette.