Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 229223

Dato: 04.08.2020

Ingen virkning uten bivirkning!

Det er statens ansvar å beskytte befolkningen, mot alle farer. Smittsomme sykdommer er også en slik fare staten skal beskytte befolkningen mot. I dag gjøres dette blant annet via vaksinering. Den nye Covid-19 vaksinen er hyllet av media som den nye Messias, som skal frelse oss fra den onde og farlige coronasykdommmen. Basert på statens egen statistikk er denne sykdommen ikke særlig dødelig, selv om den er smittsom, og man kan lure på hvilken agenda som ligger bak massehysteriet vi nå er vitne til.

Medisinfirmaene kappes om å lage vaksiner så fort som råd er, fordi det er svært mange penger å tjene om man blir valgt ut som offisiell vaksine leverandør. I denne forserte prosessen, som dessverre ikke følger vitenskapelige eller etiske retningslinjer, blir snarveier tatt for å komme først til mølla. Medisinfirmaene som er med i denne prosessen har de siste tiårene blitt domfelt flere ganger for forskningsjuks, bestikkelser, og reell kriminell virksomhet på linje med mafiaorganisasjoner. Dette er ikke mine påstander, men uttalt av flere ledende forskere fra flere medisinske journaler. Det er statens oppgave å beskytte borgerne mot kriminell virksomhet, og det er ingen grunn til å tro at medisin firmaene har forandret agenda når det gjelder produksjon av vaksiner kontra medisiner. (Dette er det skrevet mange bøker, artikler og laget filmer om, det er bare å google det.)

Det er verdt å nevne at vaksineprodusentene ikke kan stilles til økonomisk ansvar for bivirkninger av vaksinene, det er det staten som har overtatt ansvaret for. Dette er en underlig avtale som ikke kjenner sidestykke i noen andre bransjer, og bør ikke forekomme noe sted. Hvis man lager et dårlig produkt, så er det ikke statens oppgave å ta hånd om erstatningsansvaret.

Den nye Covid-19 vaksinen er annerledes enn andre vaksiner fordi den påvirker det menneskelige DNA. Her er det igjen statens oppgave å beskytte borgerne mot noe som kan være svært farlig i det lange løp. Det er ingen som vet langtidsvirkningene av denne måten å vaksinere på, så her må man være føre var. Denne vaksinen, og alle andre vaksiner som benytter denne uprøvde metoden, MÅ underkastes spesielt nøye og langvarig forskning på dyr, FØR den kan tillates å bruke på mennesker. Uavhengige forskere må få tilgang til bakgrunnsdata fra produsentene for å verifisere at forskningen holder mål, før testing på mennesker tillates. Dette vil være god forskningsetikk, som staten kan akseptere før man eventuelt utsetter frivillige borgere for videre forskning og eksperimentering.

Staten bør i disse dager ha en avventende holdning, og ikke under noen omstendighet forandre på bioteknologiloven, og tillate denne nye vaksinemetoden.

Med vennlig hilsen

H. Jensen