Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 527172

Dato: 09.08.2020

Vi er ikke dyr, men mennesker med fri vilje og kan tenke og ta egne valg. Dette må respekteres, slik at vi kan leve utifra egen tro, overbevisning og fatte evne. Vaksinering med tvang er et stort overgrep.