Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 301240

Dato: 04.08.2020

Gjennomføring av klinisk utprøving med og utlevering av humane legemidler, som inneholder eller består av genmodifiserte organismer, til behandling eller forebygging av coronavirussykdom er jeg sterkt imot.