Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 638105

Dato: 09.08.2020

Hei

Eg er imot tvungen testing og utprøving da vi er utstyrt ulikt fra fødselen av, og kan derfor få skade konsekvenser som blir langvarig.

Eg er for å bekjempe covid 19 men ikkje på bekostning av mennesker med tvang.

Heller om det finnes muligheter for frivillige med et vi test vederlag som kommer den frivillige til gode uavhengig resultater av test.

Takk