Høringssvar fra Jarle Lyngbø

Dato: 09.08.2020

Jeg er imot dette .