Høringssvar fra Tommy Bryhn

Dato: 09.08.2020

SVAR : Jeg er sterkt imot eksperimentering av genteknologi på folk.