Høringssvar fra Solveig Hansen

Dato: 15.08.2020

Her velger regjeringen å legge opp til en høring av svært alvorlig karakter både med tanke på ytringsfrihet og personvern og dette Gjøre midt I fellesferien! Ved en tilfeldighet kom jeg over dette. Det er ikke denne måten Norge Bør drives på! Dette er svært kritikkverdig og til hinder for aktiv deltakelse og politisk engasjement I befolkningen. Hvorfor slik hast med å fremme nye lover?

Genteknologiloven Bør beholdes slik den er med den kontroll og forsiktighet som ligger I loven. Det å "tukle med skaperverket" slik loven allerede Gjør er alvorlig nok. Det å fjerne kontroll mulighet og forsiktighets prinsippet I forhold til et slikt lovverk er svært betenkelig og kritikkverdig. Det regjeringen nå legger opp til Gjør oss alle til forsøkskanin I et GMO forskningsprosjekt ingen fullt ut vet konsekvensene av. Dersom befolkningen også skal vaksineres med tvang "om nødvendig" hvem skal da avgjøre dette. Er regjeringen skikket til å foreta en slik vurdering? Eller landets helseminister?

Jeg er sterkt I mot en lovendring som åpner opp for GMO vaksiner. Det å sprøyte inn vaksiner med genmaterie og DNA materie fra andre organismer er svært betenkelig og uansvarlig av myndighetene å legge opp til! Vi, Norges borgere er IKKE forsøkskanin er I ett laboratorium!

Jeg er sterkt I mot tvangs vaksinering. Dette strider I mot retten vi har til å bestemme over vår egen kropp og helse. Det skremmer meg at regjeringen Solberg I svært liten grad lytter til folkets røst. At regjeringen legger opp til haste vedtak I så alvorlige saker for å kunne innføre nye lover helt uten debatt! Helt uten at folket får mulighet til å si sin mening "før det er forsent". Dersom dette får fortsette, nærmer Norge seg et diktatur!

Et klart NEI fra meg.

Med hilsen Solveig Hansen