Høringssvar fra Knut Røise

Dato: 10.08.2020

Jeg er motstander av alt det dere driver med, som er nevnt her.