Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 118910

Dato: 16.08.2020

Jeg sier nei til høringsforslaget fordi ingen vet hva som vil skje dersom vi eksperimenterer

med arveegenskapene våre. All vaksinering må være frivillig. Da vi var barn og fikk barnesykdommer

ble vi bare "litt syke", det var ikke farlig det! Dessuten er det liten opplysning om hva disse nye vaksinene virkelig inneholder! Mange som er vaksinert tidligerehar fått varige men av disse !