Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 342223

Dato: 04.08.2020

Jeg aksepterer ikke slike overgrep på mennesker!