Høringssvar fra Grethe Karin Madsen

Dato: 15.08.2020

Jeg er helt imot at det skal komme en forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid -19. Slike useriøse forskrifter basert på ikke- tilstrekkelig faglig utviklete legemidler vil vi ikke ha i landet vårt. I tillegg synes det som at "noen" vil innføre dette bak ryggen på folk ved å sende dette ut i ferien. Dette har vi sett tidligere også. Virker suspekt.

NEI til forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid -19.

Hilsen

Grethe Karin Madsen

Smørbukktunet 12

2016 Frogner