Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 202461

Dato: 04.08.2020

Nei til tvangs vaksinering