Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 654934

Dato: 09.08.2020

Jeg er imot utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid -19