Høringssvar fra Landsforeningen for Rettssikkerhet

Dato: 06.08.2020

Vi ønsker å komme med innspill og argumenter til hvorfor vi ikke kan innføre endringer i genteknologiloven og bioteknologiloven.

 • Vi har ikke nok kunnskap om menneske og kroppen og vi mener forslaget strider mot etiske og menneskelige hensyn. Individets sikkerhet står i fare og det strider mot rettssikkerheten vår.
 • Hvem tenker på menneskeverd og individets verdi i denne sammenheng??
 • Vi har ikke nok kunnskap om det hele menneske og vi kan derfor ikke se at legemiddelindustrien kan drive med eksperimentell behandling på befolkningen eller at denne handlingen kan forsvares overhodet
 • Vi har ikke nok kunnskap på individnivå om mennesker på individnivå (her gjøres det stort sett overfladiske betraktninger utenifra)
 • Vi har ikke nok kunnskap om kroppen og derfor vet vi ikke nok om hvordan Covid-19 rammer den enkelte på individnivå - vi kan ikke rote med menneskets kropp da vi ikke aner konsekvensene av potensielt farlige genteknologiske legemidler og vaksiner
 • Vi har ikke kunnskap om konsekvenser av en slik handling
 • Vi kan ikke se at det stilles noen kritiske spørsmål basert på en nøytral og objektiv vurdering i denne prosessen. Vi mangler en samfunnsdebatt i media der folket er involvert og det er sterkt kritikkverdig at denne prosessen skjer med hastehøringer uten en faglig debatt. Det synes vi er skremmende og direkte farlig for oss
 • Vi må passe på å være ydmyke og erkjenne at vi ikke besitter alle svarene om kroppen vår og vår eksistens, selv om vitenskapen har kommet langt, er vi ikke i nærheten av å forstå nok om menneske og kroppen, det ser vi er et gjentagende mønster
 • Vi vet at angst og frykt for en sykdom ikke gagner vår helse og vi har ikke nok kunnskap generelt om hvordan det påvirker oss på individnivå i form av helsemessige konsekvenser
 • Vi vet at skremsel og tanker om eksempel Covid-19 kan påvirke manges helse til det verre som følge av frykt og redsel. Vi vet at vi er påvirkelige og psykologiske tenkende mennesker og vi vet at angst, redsel og frykt kan gi sykdom og forverring av plager man har fra før
 • Vi kjenner til sykehus som har utført narreoperasjoner med gode resultater (placeboeffekten) Denne saken henger også sammen med en frykt for et virus, og det vil være til hjelp for individet og forebyggende ved at man ikke har kun et ensidig negativt fokus og syn på Covid-19 som vises i mediene og påvirker oss alle
 • Vi ser at det ikke er nok kunnskap på individnivå og at vi mangler en dypere forståelse av hva et menneske kan være
 • Vi trenger en større interesse, forståelse og kunnskap om individer generelt i et dypere og bredere perspektiv og hvordan miljøet rundt påvirker oss mye mer enn vi tror eller vet
 • Vi må ikke glemme at vi også må akseptere virkeligheten slik den er. Døden følger med livet, og andre alvorlige og dødelige sykdommer må vi også ikke glemme å akseptere som en naturlig prosess i livet, samtidig som vi trenger medisiner for ulike behandlinger av alvorlig sykdom. Alt kan ikke løses alltid og noen ganger må vi akseptere situasjonen slik den er, som i dette tilfellet. Mennesker kan ikke være forsøkskaniner på noe vi ikke vet nok om. Eksperimentell behandling på mennesker vil meget sannsynlig også ramme ulikt, fordi vi er ulike individer.
 • Vi vet ikke nok om hvordan slik eksperimentell behandling påvirker mennesker med sammensatte og komplekse sykdommer som de har fra før
 • Vi vet ikke nok om kroppen og mennesker generelt og dermed er det uansvarlig og uredelig å sette i gang en slik lov.
 • Vi ønsker å advare på det sterkeste mot å innføre endringer i genteknologiloven og bioteknologiloven. Vi kan ikke se at endringene som ønskes gjennomført i genteknologiloven og bioteknologiloven er i tråd med virkeligheten vår. Å gå denne veien mener vi er en trussel mot menneskeheten, vår frihet og retten til selvbestemmelse i eget liv.
 • Utifra manglende kunnskap fra de ansvarlige om individer på individnivå, tas vår frihet uten at mennesker flest «vet» det selv. Vern av den personlige frihet og fred – ikke innfør foreslåtte endringer i genteknologi og bioteknologiloven.

Vi trenger at våre politikere og ansvarlige tar våres oppfordring på største alvor.

tidsskriftet.no/sites/default/files//pdf2001--2290-3.pdf

vertikalhelse.no/privat/helsemagasinet/frykten-for-sykdom