Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 765447

Dato: 09.08.2020

Tilsvar til regjeringens høringsforslag om å endre genteknologiloven:

Jeg oppfatter det som et demokratisk problem at det legges opp til hastevedtak i sommertiden - spesielt siden dette er en etisk sett problematisk sak. Saken burde vært diskutert mer åpent i det offentlige rom før et eventuelt vedtak fattes.

Etter det jeg har lest, er DNA-vaksiner ikke tilstrekkelig utprøvd, og man har svært begrenset innsikt i konsekvensene. Siden Norge har (til nå) vært restriktive i forhold til genmodifisert mat - hvorfor skal man nå plutselig bruke mennesker som forsøkskaniner?

Jeg håper med dette at beslutningstakerne nøye overveier konsekvensene og de etiske problemstillingene før beslutningen tas.

adjunkt, Sandnes