Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 640216

Dato: 09.08.2020

Jeg er imot!