Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 114442

Dato: 16.08.2020

Nei til vaksinasjon.Det er skadelig for helse