Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 261225

Dato: 03.08.2020

Jeg er imot

- forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid -19