Høringssvar fra Bjørg Horne

Dato: 04.08.2020

Jeg er sterkt imot tvungen vaksine!!!!

Påvirker ofrenes immunforsvsr