Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 113240

Dato: 16.08.2020

Jeg sier nei til høringsforslaget.

Ingen Regjering skal ha muligheten for tvangsvaksinering av befolkningen!

Den enkelte skal ha lov til å bestemme selv over sin egen krop, liv og død, som er de grunnleggende menneskeretiggheter i et demokratisk land.

Jeg vil ikke ha et tyrani !