Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 459104

Dato: 05.08.2020

Dette er jeg sterk motstander av! Kan ikke fatte at dette i det hele blir vurdert.