Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 125315

Dato: 17.08.2020

Hei.

Dette er et alvorlig tema, som vi ikke ennå kjenner den hele og fulle sannheten rundt.

Det er vel ingen som pr dags dato kjenner rekkevidden "GMO legemideler"

Så derfor trenger vi mer kunskap, informasjon og ikke minst en åpen diskusjon rundt temaet.

Min konklusjon i denne sak blir da at jeg er er negativ til "klinisk utprøving og utlevering av GMO-

legemidler til behandling eller forebygging av covid-19".