Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 922353

Dato: 10.08.2020

Jeg er i MOT denne utprøvingen på meg og alle borgere av Norge