Høringssvar fra Energi og Balanse AS

Dato: 04.08.2020

Det fremstår som helt unødvendig å få tillatelse til å forske på genmodifiserte behandlingsmetoder All den tid det allerede eksisterer behandlingsformer for Covid-19 som gir meget gode resultater.