Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 372429

Dato: 05.08.2020

NEI