Høringssvar fra Vidar Berentsen

Dato: 17.08.2020

Svar på forslag om at det skal kunne åpnes opp for genmanipulerte vaksiner i behandling eller profylaktisk behandling av Covid-19 eller fremtidige vaksiner.

Det er meget betenkelig at det veldig raskt har blitt foreslått å åpne opp for å bruke genmanipulasjon for å behandle covid-19. Genteknologiloven er tiltenkt for å kunne forhindre dette.

For det første må jeg stille spørsmålet hvorfor dette er nødvendig. Det foreligger ingen overdødelighet rundt covid-19 i verken Norge eller andre land som har et oppegående helsevesen. Tall om overdødelighet i Sør-Amerika kan jeg ikke bekrefte.

Det vil ikke være overraskende om det på et senere tidspunkt foreslås enda større endringer i bioteknologiloven, og med stor sannsynlighet kan sette mange borgere i fare ettersom det mest sannsynlig foreligger et ønske fra et politisk hold om å gjennomføre store vaksinasjonsprogrammer.

Dersom det skulle komme endringer som gjør at det vil fremtidig også i Norge være mulig å bruke GMO legemidler,herunder vaksiner for å forebygge Covid-19 eller andre sykdommer er jeg redd for at en vaksinasjonsplikt kan føre til at mange blir syke ettersom bivirkninger ikke er godt nokk dokumentert. Vi husker saken som omhandlet vaksinasjonsprogramm i forbindelse med H1N1 og hvor mange unge mennesker som fikk søvnlidelsen narkolepsi. Slike risikoer kan ikke det norske folk igjen utsettes for.

Jeg mener det vil være ansvarsløst å åpne opp for endringer i bioteknologiloven. Dersom målet er vaksinasjon bør en etter demokratiske styreformer kunne tilby alternativer til befolkningen. Det er også mange som ikke vil kunne respondere på vaksiner eller rett å slett få store og farlige bivirkninger.

Jeg ser på det som et stort samfunnsansvar at det politiske systemet i Norge skal sørge for borgerenes sikkerhet men dersom det tillates endringer og åpnes opp for eksperimentell behandling og senere vil gjennomføres pliktig vaksinering så står egentligt norske borgere uten juridisk fotfeste og det fører til frafall av rettslig sikkerhet.

Det bør foreligge full transparens dersom en noen gang vil tillat dette. Jeg kan på vegne av meg selv og med stor sannsynlighet flere tusen andre borgere i Norge bare håpe og be om at dette forslaget ikke går gjennom. Jeg ønsker også å utrykke min bekymring at dersom dette skulle bli lovlig vil det kunne passe godt inn i bilde om fantasifulle konspirasjonsteorier, dette vil konsekvent svekke tilliten til den norske stat.

Det burde være gjennomført en grundig granskning og etablert en uavhengig komite for å undersøke om det foreligger interessekonflikter knyttet opp mot dette forslaget som kan føre til genmanipulerte vaksiner.

Et borgervern vil være å ikke tillate endringer i bioteknologiloven og dermed hindre at norske borgere kan utsettes for behandlinger som jeg strengt tatt (pr dags dato) ikke ser på som nødvendig.

Hilsen Vidar Berentsen