Høringssvar fra Cathrine Høst

Dato: 16.08.2020

Til regjeringen.

Høringssvar til endringer i genteknologiloven.

Jeg ber om at regjeringen Solberg ikke hastevedtar endringer i genteknologiloven etter bare tre ukers høringsfrist i sommerferien. Det ser umiskjennelig ut som en panikkhandling, eller så er det en annen agenda som ligger til grunn.

Jeg ber om at høringsfristen forlenges slik at fagmiljøer, leger, jurister, forskere og andre kan komme med innspill til endringene.

Jeg ber om at vi kan ha en grundig, saklig, nyansert og ærlig debatt om konsekvensene, både fordeler og ulemper, ved endringene som er foreslått.

Jeg ber om at vi kan ha folkeavstemning i denne saken og at Stortinget legger resultatet fra folkeavstemningen til grunn for avgjørelsen.

Cathrine Høst