Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 119844

Dato: 16.08.2020

Vi sier nei til høringsforslaget.