Satser for reiser innland i 2016

Satser 2016

Her finner du gjeldende satser for dekning av utgifter til kost, overnatting, bruk av egen bil og bruk av andre egne fremkomstmidler ved reiser innenlands for statens regning i 2016.

Utgifter til kost (§9)

Reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer ulegitimert sats på kr 280,-
Reiser over 12 timer ulegitimert sats på kr 520,-
Reiser med overnatting      ulegitimert sats på kr 710,-

Skatteetaten opererer også med ”pensjonatsats” og ”brakkesats”. Dette er ikke satser som fremgår av Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Se skatteetatens hjemmesider for disse satsene

Måltidstrekk av utgifter til kost dersom enkelte måltider dekkes av andre enn arbeidstakeren:  

Frokost 20 % av sats
Lunsj 30 % av sats
Middag 50 % av sats

Utgifter til overnatting (§10)

Utgifter til hotell eller lignende           inntil kr 1 800,-
Hvis det ikke er utgifter til hotell e.l. og arbeidsgiver ikke sørger for annen overnatting ulegitimert sats på kr 430,-

Bruk av egen bil (§6)

For inntil 10 000 km i kalenderåret kr 4,10 pr. km.
Over 10 000 km i kalenderåret kr 3,45 pr. km.
   

Tilleggssatser:

 
For arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø kr 0,10 pr. km.
For kjøring på skogs- og anleggsveier kr 1,00 pr. km.
Bruk av tilhenger kr 1,00 pr. km.
Passasjertillegg når det tas med andre arbeidstakere på oppdrag kr 1,00 pr. km. pr. arbeidstaker

Bruk av andre egne fremkomstmidler (§7)

Motorsykkel over 125 ccm kr 2,95 pr. km.
Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm                    kr 2,00 pr. km.
Snøscooter og ATV kr 7,50 pr. km.
Båt med motor kr 7,50 pr. km.
Elbil kr 4,20 pr. km.
Andre motoriserte fremkomstmidler kr 2,00 pr. km.
   
Passasjertillegg når det tas med arbeidstakere på oppdrag kr 1,00 pr. km. pr. arbeidstaker