Kunngjøring av normrentesats for inntektsåret 2007 til bruk ved anvendelse av forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen

Fastsatt av Finansdepartementet 22. januar 2007 i henhold til forskrift 18. august 1998 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen § 5 annet ledd

For inntektsåret 2007 har Finansdepartementet beregnet normrentesatsen etter
forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar
produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen § 5 annet ledd til 4,8 prosent.

 

Til toppen