Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2010 ved utvinning av petroleum

Fastsatt av Finansdepartementet 25. januar 2011 med hjemmel i forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum § 16.

Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2010 til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt i henhold til forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum.

Fastsatt av Finansdepartementet 25. januar 2011 med hjemmel i forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum § 16.

For inntektsåret 2010 har Finansdepartementet beregnet rentesatsen til bruk ved
fremføring av underskudd og overskytende friinntekt etter petroleumsskatteloven § 3 bokstav c annet ledd første punktum og § 5 sjette ledd annet punktum til 2,0 prosent.

 

Til toppen