Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppheving av Finansdepartementets veiledende retningslinjer og instrukser til ligningsloven

Finansdepartementet har besluttet at følgende retningslinjer og instrukser til ligningsloven skal oppheves med virkning fra 1. juni 2009:

• veiledende retningslinjer 26. januar 1984 nr. 1 for fylkesmennene ved behandlingen av søknader om samtykke til valg av utvidet lignings- eller overligningsnemnd,

• veiledende retningslinjer 26. januar 1984 nr. 2 for når medlemmer av nemnder og utvalg bør fritas etter ligningsloven § 2-5 nr. 3,

• instruks 26. januar 1984 nr. 3 til ligningskontorene vedrørende bruk av engasjert sakkyndig bistand under saksforberedelse,

• veiledende retningslinjer 26. januar 1984 nr. 4 om ligningskontorenes plikt til å bistå publikum,

• veiledende retningslinjer 26. januar 1984 nr. 5 for ligningskontorene vedrørende skattyters bruk av fullmektig,

• veiledende retningslinjer 26. januar 1984 nr. 6 for ligningskontorene vedrørende skattyters adgang til saksdokument,

• veiledende retningslinjer 26. januar 1984 nr. 7 for fylkesmennene ved søknader om avdelingsvis behandling i ligningsnemnd og overligningsnemnd,

• instruks 26. januar 1984 nr. 8 til ligningskontorene om erklæring av taushetsplikt,

• veiledende retningslinjer 26. januar 1984 nr. 13 om endring uten klage,

• instruks 26. januar 1984 nr. 14 om underretning til skattyteren om at hans sak tas opp til endring,

• veiledende retningslinjer 26. januar 1984 nr. 15 om delegasjon av myndighet til å treffe vedtak i endringssak,

• veiledende retningslinjer 26. januar 1984 nr. 16 om adgangen til å få dekket sakskostnader, og

• instruks 26. januar 1984 nr. 17 om underretning til skattyteren om adgang til å få dekket sakskostnader.

Tilhørende lov

Til toppen