Kvalitetssikring av konseptvalg for transportsystemet i Gudbrandsdalen og Mjøs-regionen

Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har mottatt rapporten "Kvalitetssikring av konseptvalg for transportsystemet i Gudbrandsdalen og Mjøs-regionen". Hensikten er å sikre at konseptvalget har tilstrekkelig faglig kvalitet. Rapporten er utarbeidet av Advansia, Det norske Veritas AS og Samfunns- og Næringslivsforsmning.

Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har mottatt rapporten "Kvalitetssikring av konseptvalg for transportsystemet i Gudbrandsdalen og Mjøs-regionen". Hensikten er å sikre at konseptvalget har tilstrekkelig faglig kvalitet. Rapporten er utarbeidet av Advansia, Det norske Veritas AS og Samfunns- og Næringslivsforsmning. 

Les rapporten (pdf)