Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalg E18 Knapstad - E6 i Follo

Dovre Group AS/Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet levert en KS1-rapport for E-18 Knapstad - E6 i Follo.